Fabric Montagne, economist bij Barclays, verwacht dat deze onderhandelingen lang en moeilijk zullen worden. Griekenland heeft al te verstaan gegeven dat het niet realiseren van de opgelegde doelstellingen buiten de wil om van het land is gebeurd. Daarmee wordt de schuldvraag natuurlijk afgewenteld.

Het opgeven van Griekenland en de rest van de periferie is echter geen oplossing, het zou de eurocrisis weer in volle hevigheid doen losbarsten. De Griekse banken zouden instorten, met alle gevolgen van dien. Montagne is daarom van mening dat er hoe dan ook een oplossing zal bedacht moeten worden.

Fabric Montagne, economist bij Barclays, verwacht dat deze onderhandelingen lang en moeilijk zullen worden. Griekenland heeft al te verstaan gegeven dat het niet realiseren van de opgelegde doelstellingen buiten de wil om van het land is gebeurd. Daarmee wordt de schuldvraag natuurlijk afgewenteld. Het opgeven van Griekenland en de rest van de periferie is echter geen oplossing, het zou de eurocrisis weer in volle hevigheid doen losbarsten. De Griekse banken zouden instorten, met alle gevolgen van dien. Montagne is daarom van mening dat er hoe dan ook een oplossing zal bedacht moeten worden.