• Omzet + 4% ten opzichte van het vierde kwartaal 2007

- Apotheken Nederland - 7%

- Apotheken Internationaal - 1%

- Direct & Institutioneel + 25%

• Bedrijfsresultaat € 16,8 miljoen (- 52%)

- Apotheken Nederland € 5,8 miljoen (- 70%)

- Apotheken Internationaal - € 0,7 miljoen (> - 100%)

- Direct & Institutioneel € 17,8 miljoen (- 4%)

- Overig - € 6,1 miljoen (- 56%)

• Nettoresultaat - 90% met name door lager bedrijfsresultaat en hogere effectieve belastingdruk

Operationele kernpunten vierde kwartaal 2008
• Maximale focus op positionering in sterk veranderende apotheekmarkt in Nederland:
- opbouw Mediq Apotheekketen vrijwel compleet; landelijke marketingcampagne gestart;
- reorganisatie op schema; 65 FTE reductie gerealiseerd;
- aangescherpt businessmodel in voorbereiding.
• Doelstellingen herstructureringsplan Polen behaald, effect echter tenietgedaan door valuta-effecten, eenmalige kosten en stijgende loonkosten.
• Aanhoudende omzetgroei Direct & Institutioneel, met name onder invloed van acquisities.
• Economische crisis raakt OPG in beperkte mate, met name door afzwakkende groei in Polen en de Verenigde Staten.
• Start groepsbrede uitrol van Mediq-merk.

Financiële kernpunten resultaat 2008
• Omzet en bedrijfsresultaat Apotheken Nederland sinds 1 juni 2008 onder druk door preferentiebeleid.
• Bijzondere waardevermindering van goodwill Nederlandse apotheken in Q2 van € 198,0 miljoen (non cash).
• Vooruitzichten 2008 zoals afgegeven bij het tweede kwartaal gerealiseerd:
- bedrijfsresultaat € 100,5 miljoen (vóór de bijzondere waardevermindering van goodwill in het tweede kwartaal en exclusief posten met een niet-operationeel karakter in het vierde kwartaal ter grootte van - € 5,4 miljoen) ten opzichte van verwachting van € 95 miljoen tot € 100 miljoen;
- omzet + 10%; conform verwachting.
• Het dividendvoorstel bedraagt € 0,30 per aandeel (pay-out van 35%).
• Met herfinanciering (van acquisitie Byram) is gemiddelde looptijd kredietfaciliteiten verlengd tot 4,1 jaar.

• Omzet + 4% ten opzichte van het vierde kwartaal 2007 - Apotheken Nederland - 7% - Apotheken Internationaal - 1% - Direct & Institutioneel + 25% • Bedrijfsresultaat € 16,8 miljoen (- 52%) - Apotheken Nederland € 5,8 miljoen (- 70%) - Apotheken Internationaal - € 0,7 miljoen (> - 100%) - Direct & Institutioneel € 17,8 miljoen (- 4%) - Overig - € 6,1 miljoen (- 56%) • Nettoresultaat - 90% met name door lager bedrijfsresultaat en hogere effectieve belastingdruk Operationele kernpunten vierde kwartaal 2008 • Maximale focus op positionering in sterk veranderende apotheekmarkt in Nederland: - opbouw Mediq Apotheekketen vrijwel compleet; landelijke marketingcampagne gestart; - reorganisatie op schema; 65 FTE reductie gerealiseerd; - aangescherpt businessmodel in voorbereiding. • Doelstellingen herstructureringsplan Polen behaald, effect echter tenietgedaan door valuta-effecten, eenmalige kosten en stijgende loonkosten. • Aanhoudende omzetgroei Direct & Institutioneel, met name onder invloed van acquisities. • Economische crisis raakt OPG in beperkte mate, met name door afzwakkende groei in Polen en de Verenigde Staten. • Start groepsbrede uitrol van Mediq-merk. Financiële kernpunten resultaat 2008 • Omzet en bedrijfsresultaat Apotheken Nederland sinds 1 juni 2008 onder druk door preferentiebeleid. • Bijzondere waardevermindering van goodwill Nederlandse apotheken in Q2 van € 198,0 miljoen (non cash). • Vooruitzichten 2008 zoals afgegeven bij het tweede kwartaal gerealiseerd: - bedrijfsresultaat € 100,5 miljoen (vóór de bijzondere waardevermindering van goodwill in het tweede kwartaal en exclusief posten met een niet-operationeel karakter in het vierde kwartaal ter grootte van - € 5,4 miljoen) ten opzichte van verwachting van € 95 miljoen tot € 100 miljoen; - omzet + 10%; conform verwachting. • Het dividendvoorstel bedraagt € 0,30 per aandeel (pay-out van 35%). • Met herfinanciering (van acquisitie Byram) is gemiddelde looptijd kredietfaciliteiten verlengd tot 4,1 jaar.