-Operationeel uitkeerbaar resultaat daalt met 8 %

-Daling reële waarde vastgoedportefeuille 1,3 %

-Verwacht brutodividend 2010 tussen € 1,75 en € 1,85 per aandeel

Het operationeel uitkeerbaar resultaat van vastgoedbevak Intervest Offices is in het eerste semester van 2010 teruggelopen tot € 14,2 miljoen of een afname van circa 8 % vergeleken met het eerste semester van 2009 (€ 15,5 miljoen).

Dit resultaat vloeit voornamelijk voort uit de daling van de huurinkomsten van de bevak met € 1,8 miljoen deels gecompenseerd door de vermindering van de vastgoedkosten met € 0,3 miljoen, van de wederinstaatstellingskosten met € 0,1 miljoen en van de financieringskosten met € 0,1 miljoen.

In de eerste jaarhelft van 2010 is de bezettingsgraad van Intervest Offices licht gedaald. Op 30 juni 2010 bedroeg de totale bezettingsgraad van de vastgoedbevak 87 % (88 % op 31 december 2009).

De bezettingsgraad van de kantoorportefeuille is met 1 % gedaald tot 89 % (ten opzichte van 31 maart 2010 een lichte stijging met 1 %).

De bezettingsgraad van de semi-industriële portefeuille is gedaald van 83 % op 31 december 2009 naar 81 % op 30 juni 2010.

-Operationeel uitkeerbaar resultaat daalt met 8 % -Daling reële waarde vastgoedportefeuille 1,3 % -Verwacht brutodividend 2010 tussen € 1,75 en € 1,85 per aandeel Het operationeel uitkeerbaar resultaat van vastgoedbevak Intervest Offices is in het eerste semester van 2010 teruggelopen tot € 14,2 miljoen of een afname van circa 8 % vergeleken met het eerste semester van 2009 (€ 15,5 miljoen). Dit resultaat vloeit voornamelijk voort uit de daling van de huurinkomsten van de bevak met € 1,8 miljoen deels gecompenseerd door de vermindering van de vastgoedkosten met € 0,3 miljoen, van de wederinstaatstellingskosten met € 0,1 miljoen en van de financieringskosten met € 0,1 miljoen. In de eerste jaarhelft van 2010 is de bezettingsgraad van Intervest Offices licht gedaald. Op 30 juni 2010 bedroeg de totale bezettingsgraad van de vastgoedbevak 87 % (88 % op 31 december 2009). De bezettingsgraad van de kantoorportefeuille is met 1 % gedaald tot 89 % (ten opzichte van 31 maart 2010 een lichte stijging met 1 %). De bezettingsgraad van de semi-industriële portefeuille is gedaald van 83 % op 31 december 2009 naar 81 % op 30 juni 2010.