Toestand op 25 juni 2014 :

• Totaal maatschappelijk kapitaal: € 51 366 401,50

• Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 102 732 803

• Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op een nieuw gewoon aandeel): 2 778 234

Overeenkomstig de statuten van Delhaize Groep NV, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%.

Toestand op 25 juni 2014 : • Totaal maatschappelijk kapitaal: € 51 366 401,50 • Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 102 732 803 • Totaal aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op een nieuw gewoon aandeel): 2 778 234 Overeenkomstig de statuten van Delhaize Groep NV, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%.