De uitgifteprijs van de nieuwe Aandelen met VVPR-strip bedraagt 1,27 euro per Aandeel op basis van een verhouding van 2 nieuwe Aandelen per gehouden voorkeurrecht ("Recht").

Elke aandeelhouder van Picanol zal bij de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 17 juni 2009 één dergelijk Recht ontvangen per aangehouden Aandeel.

Onder voorbehoud van beperkingen ingevolge toepasselijke effectenwetgeving, zullen bestaande Picanolaandeelhouders vanaf de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 17 juni 2009 alsook de personen die Rechten hebben verworven gedurende de Inschrijvingstermijn voor de Rechten, het recht hebben om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen tegen de Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio.

De Rechten, vertegenwoordigd door coupon nummer 5, zullen op 17 juni 2009 na sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels losgemaakt worden van de onderliggende Aandelen en zullen verhandelbaar zijn op deze gereglementeerde markt gedurende de Inschrijvingstermijn voor de Rechten.

De Inschrijvingstermijn voor de Rechten loopt van 18 juni 2009 tot en met 2 juli 2009 om 16u00 CET.

De Rechten die aan het einde van de Inschrijvingstermijn voor de Rechten niet zijn uitgeoefend, zullen worden vertegenwoordigd door scrips die in principe op 6 juli 2009 te koop zullen worden aangeboden via een versnelde orderboekprocedure (''bookbuilding'') via een private plaatsing zoals beschreven in het Prospectus.

De houders van Scrips zullen moeten inschrijven op de nieuwe Aandelen tegen de hierboven vermelde prijs en verhouding.

De verwezenlijking van het Aanbod en de aflevering en notering van de nieuwe Aandelen en VVPR-strips op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zullen naar verwachting plaatsvinden op 9 juli 2009. KBC Securities treedt op als Lead Manager van het Aanbod.

De uitgifteprijs van de nieuwe Aandelen met VVPR-strip bedraagt 1,27 euro per Aandeel op basis van een verhouding van 2 nieuwe Aandelen per gehouden voorkeurrecht ("Recht"). Elke aandeelhouder van Picanol zal bij de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 17 juni 2009 één dergelijk Recht ontvangen per aangehouden Aandeel.Onder voorbehoud van beperkingen ingevolge toepasselijke effectenwetgeving, zullen bestaande Picanolaandeelhouders vanaf de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 17 juni 2009 alsook de personen die Rechten hebben verworven gedurende de Inschrijvingstermijn voor de Rechten, het recht hebben om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen tegen de Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio. De Rechten, vertegenwoordigd door coupon nummer 5, zullen op 17 juni 2009 na sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels losgemaakt worden van de onderliggende Aandelen en zullen verhandelbaar zijn op deze gereglementeerde markt gedurende de Inschrijvingstermijn voor de Rechten. De Inschrijvingstermijn voor de Rechten loopt van 18 juni 2009 tot en met 2 juli 2009 om 16u00 CET. De Rechten die aan het einde van de Inschrijvingstermijn voor de Rechten niet zijn uitgeoefend, zullen worden vertegenwoordigd door scrips die in principe op 6 juli 2009 te koop zullen worden aangeboden via een versnelde orderboekprocedure (''bookbuilding'') via een private plaatsing zoals beschreven in het Prospectus. De houders van Scrips zullen moeten inschrijven op de nieuwe Aandelen tegen de hierboven vermelde prijs en verhouding. De verwezenlijking van het Aanbod en de aflevering en notering van de nieuwe Aandelen en VVPR-strips op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zullen naar verwachting plaatsvinden op 9 juli 2009. KBC Securities treedt op als Lead Manager van het Aanbod.