Ten opzichte van 2009 is er dan sprake van een stijging met 1,60 miljoen vaten per dag of 1,80%. Het zouden vooral de landen buiten de OESO zijn die een gevoelige stijging van de productie zouden laten optekenen. De groeilanden zouden hun olieconsumptie met 4,30% zien stijgen.

Bill O'Grady, hoofd marktstrategie bij Confluence Investment Management, merkt terecht op dat vrijwel alle groei buiten de oude geïndustrialiseerde landen zal plaatsvinden. China zou bijvoorbeeld 9 miljoen vaten per dag gaan verbruiken, of een stijging met 6,20% in vergelijking met vorig jaar.

De OPEC vergadert woensdag 17 maart in Wenen, maar ingrijpende wijzigingen wat de productie betreft, worden op die meeting niet verwacht. Shokri Ghanem, voorzitter van de Libische National Oil Corp., liet al weten dat er geen beslissingen verwacht moeten worden.

Adam Sieminski, hoofd econoom bij Deutsche Bank AG in Washington, is van mening dat er eerder ruimte is om de productie te verhogen dan om ze te verlagen. Hij gelooft echter niet dat de OPEC een dergelijke beslissing gaat treffen.

Ten opzichte van 2009 is er dan sprake van een stijging met 1,60 miljoen vaten per dag of 1,80%. Het zouden vooral de landen buiten de OESO zijn die een gevoelige stijging van de productie zouden laten optekenen. De groeilanden zouden hun olieconsumptie met 4,30% zien stijgen. Bill O'Grady, hoofd marktstrategie bij Confluence Investment Management, merkt terecht op dat vrijwel alle groei buiten de oude geïndustrialiseerde landen zal plaatsvinden. China zou bijvoorbeeld 9 miljoen vaten per dag gaan verbruiken, of een stijging met 6,20% in vergelijking met vorig jaar. De OPEC vergadert woensdag 17 maart in Wenen, maar ingrijpende wijzigingen wat de productie betreft, worden op die meeting niet verwacht. Shokri Ghanem, voorzitter van de Libische National Oil Corp., liet al weten dat er geen beslissingen verwacht moeten worden. Adam Sieminski, hoofd econoom bij Deutsche Bank AG in Washington, is van mening dat er eerder ruimte is om de productie te verhogen dan om ze te verlagen. Hij gelooft echter niet dat de OPEC een dergelijke beslissing gaat treffen.