De auteurs kijken naar het potentieel van een heroriëntatie van de financiële rijkdom van de huishoudens, die meer dan de helft van de totale financiële rijkdom in Europa vertegenwoordigt, naar langetermijnbeleggingen.

Met een dergelijke verschuiving zouden twee vliegen in één klap worden geslagen, namelijk hogere groei en hogere pensioenen.

De auteurs van het rapport geven richtsnoeren voor een Europese regeling die moet voorzien in hoogwaardige, toegankelijke, eenvoudige en gestandaardiseerde langetermijnbeleggingen voor Europese particulieren.

Volgens het rapport moeten beleidsmakers doortastend optreden om gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen en beschikbare premieregelingen toegankelijker te maken, inclusief de introductie van een aantal "standaardoplossingen".

De auteurs kijken naar het potentieel van een heroriëntatie van de financiële rijkdom van de huishoudens, die meer dan de helft van de totale financiële rijkdom in Europa vertegenwoordigt, naar langetermijnbeleggingen. Met een dergelijke verschuiving zouden twee vliegen in één klap worden geslagen, namelijk hogere groei en hogere pensioenen. De auteurs van het rapport geven richtsnoeren voor een Europese regeling die moet voorzien in hoogwaardige, toegankelijke, eenvoudige en gestandaardiseerde langetermijnbeleggingen voor Europese particulieren. Volgens het rapport moeten beleidsmakers doortastend optreden om gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen en beschikbare premieregelingen toegankelijker te maken, inclusief de introductie van een aantal "standaardoplossingen".