Het idee begon enkele jaren geleden te rijpen. "Wij stelden vast dat er een gat in de markt is", legt professor emeritus Jef Vuchelen uit. "Er is geen enkele bank die je zal zeggen wanneer je een fonds moet verkopen, tenzij ze je een ander fonds wil verkopen waarop ze opnieuw instapkosten kan aanrekenen. De bank heeft er geen enkel belang bij dat je je geld veilig op een spaarboekje zet, want daar verdient ze veel minder aan dan wanneer je geld in een beleggingsfonds zit."
...