De industrie bij onze oosterburen leunt sterk op de export naar Rusland, Polen, Tsjechië en Hongarije, landen die extra hard zijn geraakt door de kredietcrisis.

Waar de economische groei in deze landen in de afgelopen jaren hoog was door een sterke vraag naar grondstoffen (Rusland) en een grote toestroom van buitenlands kapitaal (de overige landen), zijn deze factoren nu gedraaid en versterken deze de economische inzinking als gevolg van de kredietcrisis.

Daarbij komt dat de problemen waar de landen mee kampen moeilijk zijn op te lossen. In Polen en Tsjechië zijn de rentetarieven verlaagd om de pijn te verlichten, maar als gevolg daarvan zijn de valuta's van deze landen sterk verzwakt, wat woningbezitters met hypotheken in Zwitserse franken of euro's in problemen brengt.

Hongarije kampt met een groot tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, wat stimulering vanuit de overheidsbegroting belemmert. Rusland moet hopen op een hogere olieprijs. Maar bij het uitblijven van vraagherstel door de zwakke wereldeconomie, zal de Russische economie dit jaar fors krimpen.

Verwacht mag volgens Theodoor Gilissen Bankiers worden dat de regio dit jaar een sterke rem zal zetten op de economische groei in Duitsland.

De industrie bij onze oosterburen leunt sterk op de export naar Rusland, Polen, Tsjechië en Hongarije, landen die extra hard zijn geraakt door de kredietcrisis. Waar de economische groei in deze landen in de afgelopen jaren hoog was door een sterke vraag naar grondstoffen (Rusland) en een grote toestroom van buitenlands kapitaal (de overige landen), zijn deze factoren nu gedraaid en versterken deze de economische inzinking als gevolg van de kredietcrisis.Daarbij komt dat de problemen waar de landen mee kampen moeilijk zijn op te lossen. In Polen en Tsjechië zijn de rentetarieven verlaagd om de pijn te verlichten, maar als gevolg daarvan zijn de valuta's van deze landen sterk verzwakt, wat woningbezitters met hypotheken in Zwitserse franken of euro's in problemen brengt. Hongarije kampt met een groot tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, wat stimulering vanuit de overheidsbegroting belemmert. Rusland moet hopen op een hogere olieprijs. Maar bij het uitblijven van vraagherstel door de zwakke wereldeconomie, zal de Russische economie dit jaar fors krimpen. Verwacht mag volgens Theodoor Gilissen Bankiers worden dat de regio dit jaar een sterke rem zal zetten op de economische groei in Duitsland.