Karel De Boeck, gedelegeerd bestuurder van Dexia, had volgend commentaar op de gepubliceerde interimresultaten: "

Begin 2014, bereikte Dexia de in het geordende resolutieplan vooropgestelde perimeter. Het recurrent resultaat van de groep wordt geleidelijk beter. Het "recurrent" nettobankproduct is positief tijdens het eerste halfjaar van 2014, doordat de inkomsten van de portefeuille de financieringskost dekt. In de loop van het semester, maakte Dexia gebruik van de gunstige marktomstandigheden om een liquiditeitsreserve op te bouwen anticiperend op enkele financieringsvervaldagen eind 2014 en begin 2015. Zijn liquiditeitssituatie kende een aanzienlijke verbetering, zowel wat volumes betreft als kosten en looptijd, waardoor Dexia een voorsprong heeft op de prognoses gemaakt in het geordende resolutieplan. Na een eerste toepassing van de Basel III-regels eind maart 2014, blijven de solvabiliteitsratio's van de groep ook op 30 juni 2014 hoog. Zo bedraagt de Tota

l Capital-ratio 17,3 %, een lichte stijging ten opzichte van 31 maart 2014 omwille van de daling van de gewogen risico's. Dexia's medewerkers blijven zich ten volle inzetten om de geordende ontmanteling van de Groep in goede banen te leiden, in een complexe reglementaire omgeving die voortdurend verandert."

Karel De Boeck, gedelegeerd bestuurder van Dexia, had volgend commentaar op de gepubliceerde interimresultaten: " Begin 2014, bereikte Dexia de in het geordende resolutieplan vooropgestelde perimeter. Het recurrent resultaat van de groep wordt geleidelijk beter. Het "recurrent" nettobankproduct is positief tijdens het eerste halfjaar van 2014, doordat de inkomsten van de portefeuille de financieringskost dekt. In de loop van het semester, maakte Dexia gebruik van de gunstige marktomstandigheden om een liquiditeitsreserve op te bouwen anticiperend op enkele financieringsvervaldagen eind 2014 en begin 2015. Zijn liquiditeitssituatie kende een aanzienlijke verbetering, zowel wat volumes betreft als kosten en looptijd, waardoor Dexia een voorsprong heeft op de prognoses gemaakt in het geordende resolutieplan. Na een eerste toepassing van de Basel III-regels eind maart 2014, blijven de solvabiliteitsratio's van de groep ook op 30 juni 2014 hoog. Zo bedraagt de Tota l Capital-ratio 17,3 %, een lichte stijging ten opzichte van 31 maart 2014 omwille van de daling van de gewogen risico's. Dexia's medewerkers blijven zich ten volle inzetten om de geordende ontmanteling van de Groep in goede banen te leiden, in een complexe reglementaire omgeving die voortdurend verandert."