• Groei van de onderliggende verkopen van 4,1%. Volumegroei van 2,0%, met alle regio's positief. Groei gedreven door verbeterde uitvoering, innovatie en verhoogde marketinguitgaven.
• Uitgaven voor reclame en promoties gestegen met 0,5 procentpunt.
• Brutowinstmarge vóór RDI's 0,6 procentpunt omlaag (inclusief 0,3 procentpunt margeverwatering door desinvesteringen), in lijn met de verwachtingen.

Hoofdpunten eerste halfjaar

• Groei van de onderliggende verkopen van 4,4%, waarvan 0,2% volumegroei. Omzet in lijn met vorig jaar na de effecten van valutaschommelingen (-0,9%) en desinvesteringen/acquisities (-3,2%).
• Brutowinstmarge vóór RDI's 0,5 procentpunt lager (inclusief 0,3 procentpunt margeverwatering door desinvesteringen), in lijn met de verwachtingen.
• Winst per aandeel vóór RDI's 13% lager, met inbegrip van -6% pensioenfinancieringskosten en -3% door hogere belastingkosten in het eerste halfjaar.
• De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten was € 1,6 miljard hoger dan vorig jaar met sterk verbeterd werkkapitaal.

Paul Polman, Chief Executive Officer, gaf volgende toelichting op de cijfers: "Hoewel de omstandigheden in veel markten lastig blijven, vind ik het bemoedigend dat de volumegroei terug is in alle regio's en het merendeel van onze landen en categorieën. Meer merken hebben hun marktaandeel verbeterd door sterke innovaties, meer toegevoegde waarde voor de consument, verhoogde marketingondersteuning en betere uitvoering. We blijven ons richten op herstel van de volumegroei, waarbij we tegelijkertijd onze marges en kasstroom over het gehele jaar beschermen."

• Groei van de onderliggende verkopen van 4,1%. Volumegroei van 2,0%, met alle regio's positief. Groei gedreven door verbeterde uitvoering, innovatie en verhoogde marketinguitgaven. • Uitgaven voor reclame en promoties gestegen met 0,5 procentpunt. • Brutowinstmarge vóór RDI's 0,6 procentpunt omlaag (inclusief 0,3 procentpunt margeverwatering door desinvesteringen), in lijn met de verwachtingen.Hoofdpunten eerste halfjaar• Groei van de onderliggende verkopen van 4,4%, waarvan 0,2% volumegroei. Omzet in lijn met vorig jaar na de effecten van valutaschommelingen (-0,9%) en desinvesteringen/acquisities (-3,2%). • Brutowinstmarge vóór RDI's 0,5 procentpunt lager (inclusief 0,3 procentpunt margeverwatering door desinvesteringen), in lijn met de verwachtingen. • Winst per aandeel vóór RDI's 13% lager, met inbegrip van -6% pensioenfinancieringskosten en -3% door hogere belastingkosten in het eerste halfjaar. • De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten was € 1,6 miljard hoger dan vorig jaar met sterk verbeterd werkkapitaal.Paul Polman, Chief Executive Officer, gaf volgende toelichting op de cijfers: "Hoewel de omstandigheden in veel markten lastig blijven, vind ik het bemoedigend dat de volumegroei terug is in alle regio's en het merendeel van onze landen en categorieën. Meer merken hebben hun marktaandeel verbeterd door sterke innovaties, meer toegevoegde waarde voor de consument, verhoogde marketingondersteuning en betere uitvoering. We blijven ons richten op herstel van de volumegroei, waarbij we tegelijkertijd onze marges en kasstroom over het gehele jaar beschermen."