De kopers van deze scrips hebben tegen dezelfde voorwaarden als in de eerste fase ingeschreven op de 183.439 nog beschikbare nieuwe aandelen: één nieuw aandeel aan 23,5 euro per aandeel tegen 3 voorkeurrechten in de vorm van scrips.

Nu fase 2 is afgelopen zal aan de CBFA gevraagd worden de schorsing van het aandeel WDP op te heffen. De bruto inschrijvingsprijs van de aandelen onderschreven in deze plaatsing en de openbare inschrijvingsperiode met voorkeurrecht (zoals eerder vandaag aangekondigd) bedraagt 73.636.874 euro.

In de eerste en tweede fase van de kapitaalverhoging samen werd ingeschreven op in totaal 3.133.484 aandelen aan 23,5 euro per aandeel, waardoor het totaal aantal WDP aandelen op 30 juni 2009 (datum van levering van de aandelen) 12.533.938 aandelen zal zijn.
Hiermee zou de marktkapitalisatie (op basis van de laatste koers van het aandeel WDP voor schorsing van 28,89 euro) naar meer dan 362 miljoen euro stijgen, wat de liquiditeit van het aandeel verder zal ondersteunen.

De kopers van deze scrips hebben tegen dezelfde voorwaarden als in de eerste fase ingeschreven op de 183.439 nog beschikbare nieuwe aandelen: één nieuw aandeel aan 23,5 euro per aandeel tegen 3 voorkeurrechten in de vorm van scrips. Nu fase 2 is afgelopen zal aan de CBFA gevraagd worden de schorsing van het aandeel WDP op te heffen. De bruto inschrijvingsprijs van de aandelen onderschreven in deze plaatsing en de openbare inschrijvingsperiode met voorkeurrecht (zoals eerder vandaag aangekondigd) bedraagt 73.636.874 euro.In de eerste en tweede fase van de kapitaalverhoging samen werd ingeschreven op in totaal 3.133.484 aandelen aan 23,5 euro per aandeel, waardoor het totaal aantal WDP aandelen op 30 juni 2009 (datum van levering van de aandelen) 12.533.938 aandelen zal zijn. Hiermee zou de marktkapitalisatie (op basis van de laatste koers van het aandeel WDP voor schorsing van 28,89 euro) naar meer dan 362 miljoen euro stijgen, wat de liquiditeit van het aandeel verder zal ondersteunen.