Er wordt gerekend op een REBIT van 240,90 miljoen euro, hetgeen neerkomt op een stijging met 58% in vergelijking met het boekjaar voordien. De winstsprong is vooral te danken aan de chemiedivisie.

Die profiteerde namelijk van een sterke vraag naar meststoffen. Bank Degroof denkt dat het zwakke economische klimaat al in de koers verrekend zit en handhaaft een rating 'accumulate'

Er wordt gerekend op een REBIT van 240,90 miljoen euro, hetgeen neerkomt op een stijging met 58% in vergelijking met het boekjaar voordien. De winstsprong is vooral te danken aan de chemiedivisie. Die profiteerde namelijk van een sterke vraag naar meststoffen. Bank Degroof denkt dat het zwakke economische klimaat al in de koers verrekend zit en handhaaft een rating 'accumulate'