Tijdens het eerste halfjaar 2009 heeft Sofina de gelegenheid gehad verschillende vennootschappen van haar portefeuille te ondersteunen.

De belangrijkste verrichting bestond uit de deelname van Sofina, in verhouding tot haar participatie, aan de kapitaalverhoging van Danone voor een bedrag van ongeveer € 32,5 miljoen.

Sofina heeft ook op de uitgifte van obligaties door Bowers en Wilkins in Engeland en door Landis &Gyr in Zwitserland ingeschreven.

Aan een andere kant heeft de uitgifte van aandelen door de onderneming Touax ertoe geleid de positie in deze onderneming te versterken tot 14% van haar kapitaal.

Een eerste investering werd ook gedaan in de vennootschap bioMérieux, genoteerd op NYSE Euronext en actief in de sector van in vitro diagnostiek. Men dient op te merken dat de resultaten van het voorbije halfjaar niet representatief zijn voor de

resultaten van het lopende jaar.

Evenmin maakt de vergelijking van de eerste zes maanden met dezelfde periode van vorig jaar het mogelijk vooruit te lopen op de evolutie van het boekjaar.

De onzekerheden op de financiële- en beursmarkten laten niet toe een raming te geven van de resultaten van het boekjaar dat op 31 december a.s. zal worden afgesloten.

Tijdens het eerste halfjaar 2009 heeft Sofina de gelegenheid gehad verschillende vennootschappen van haar portefeuille te ondersteunen. De belangrijkste verrichting bestond uit de deelname van Sofina, in verhouding tot haar participatie, aan de kapitaalverhoging van Danone voor een bedrag van ongeveer € 32,5 miljoen.Sofina heeft ook op de uitgifte van obligaties door Bowers en Wilkins in Engeland en door Landis &Gyr in Zwitserland ingeschreven. Aan een andere kant heeft de uitgifte van aandelen door de onderneming Touax ertoe geleid de positie in deze onderneming te versterken tot 14% van haar kapitaal. Een eerste investering werd ook gedaan in de vennootschap bioMérieux, genoteerd op NYSE Euronext en actief in de sector van in vitro diagnostiek. Men dient op te merken dat de resultaten van het voorbije halfjaar niet representatief zijn voor deresultaten van het lopende jaar. Evenmin maakt de vergelijking van de eerste zes maanden met dezelfde periode van vorig jaar het mogelijk vooruit te lopen op de evolutie van het boekjaar. De onzekerheden op de financiële- en beursmarkten laten niet toe een raming te geven van de resultaten van het boekjaar dat op 31 december a.s. zal worden afgesloten.