Ter herinnering: Duitsland houdt maar 31% van zijn goudreserves aan in de kluizen van de Bundesbank, de rest ligt opgeslagen in het buitenland.

45% is in handen van de Amerikaanse Federal Reserve Bank in New York, 11% bij de Banque de France in Paris en 13% bij de Bank of England in Londen.

De reden waarom al dat goud naar het buitenland werd overgebracht ligt voor de hand: tijdens de Koude Oorlog leefde de vrees dat de Russen met het Duits goud zouden gaan lopen.

Inmiddels zijn er serieuze twijfels gerezen omtrent de aanwezigheid van dat goud in buitenlandse kluizen.

In Nederland eist de CDA de teruggave van het Nederlands goud uit het buitenland. Het betreft meer bepaald 612 ton die opgeslagen liggen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

Ter herinnering: Duitsland houdt maar 31% van zijn goudreserves aan in de kluizen van de Bundesbank, de rest ligt opgeslagen in het buitenland. 45% is in handen van de Amerikaanse Federal Reserve Bank in New York, 11% bij de Banque de France in Paris en 13% bij de Bank of England in Londen. De reden waarom al dat goud naar het buitenland werd overgebracht ligt voor de hand: tijdens de Koude Oorlog leefde de vrees dat de Russen met het Duits goud zouden gaan lopen. Inmiddels zijn er serieuze twijfels gerezen omtrent de aanwezigheid van dat goud in buitenlandse kluizen. In Nederland eist de CDA de teruggave van het Nederlands goud uit het buitenland. Het betreft meer bepaald 612 ton die opgeslagen liggen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada.