Aan QE kunnen namelijk verschillende vervelende neveneffecten verbonden zijn. Zo stelt zich het probleem van de allocatie van de beschikbare middelen. Zullen die wel in de juiste richting vloeien of krijgen we een herhaling van wat zich in de Verenigde Staten heeft afgespeeld?

Ook Mario Draghi kan beginnen denken aan het blazen van zeepbellen, want een onoordeelkundig invoeren van QE kan er toe leiden dat de financiële markten nog meer uitgerokken worden. De kruik gaat echter zo lang te water tot ze barst, wat betekent dat zeepbellen geen eeuwig leven beschoren zijn.

Aan QE kunnen namelijk verschillende vervelende neveneffecten verbonden zijn. Zo stelt zich het probleem van de allocatie van de beschikbare middelen. Zullen die wel in de juiste richting vloeien of krijgen we een herhaling van wat zich in de Verenigde Staten heeft afgespeeld? Ook Mario Draghi kan beginnen denken aan het blazen van zeepbellen, want een onoordeelkundig invoeren van QE kan er toe leiden dat de financiële markten nog meer uitgerokken worden. De kruik gaat echter zo lang te water tot ze barst, wat betekent dat zeepbellen geen eeuwig leven beschoren zijn.