Daardoor nam de groei op jaarbasis toe tot het hoogste tempo voor het afgelopen decennium. Het was al het vijfde kwartaal dat de economie aan een hoog tempo groeide.

Die groei kwam er ondanks een lichte terugval in de export. Bovendien lag het groeitempo hoger dan verwacht, want de economen hadden slechts op een groei met 4,60% gerekend.

In 2009 werd een economische groei met 7,20% opgetekend en dat was het hoogste tempo sinds 2000. Voor dit jaar wordt een groei met ongeveer hetzelfde percentage verwacht en die groei zou door een rentestijging nauwelijks afgeremd worden.

Daardoor nam de groei op jaarbasis toe tot het hoogste tempo voor het afgelopen decennium. Het was al het vijfde kwartaal dat de economie aan een hoog tempo groeide. Die groei kwam er ondanks een lichte terugval in de export. Bovendien lag het groeitempo hoger dan verwacht, want de economen hadden slechts op een groei met 4,60% gerekend. In 2009 werd een economische groei met 7,20% opgetekend en dat was het hoogste tempo sinds 2000. Voor dit jaar wordt een groei met ongeveer hetzelfde percentage verwacht en die groei zou door een rentestijging nauwelijks afgeremd worden.