KBC Bank nam nota van de door de EBA en de Nationale Bank van België uitgebrachte mededeling over de EU-stresstest en erkent de resultaten van die oefening volledig.

De EU-stresstest, die werd uitgevoerd bij 91 banken die meer dan 65% van de totale activa van het EU-bankwezen bezitten, tracht de veerkracht van Europese banken bij zware schokken te beoordelen, alsook hun specifieke solvabiliteit bij hypothetische stressrijke gebeurtenissen in bepaalde restrictieve omstandigheden.

Er werden hypothesen en een methodologie vastgesteld waarbij de kapitaaltoereikendheid van banken wordt beoordeeld tegen een Core Tier 1-kapitaalratio van 5%.

Ze zijn bedoeld om het vertrouwen in de weerbaarheid van de geteste banken te versterken. De ECB werkte een ongunstig stresstestscenario uit dat een tijdspanne van twee jaar bestrijkt (2011-2012).

Voor de stresstest werd uitgegaan van een vanaf december 2010 stabiel blijvende balans. De stresstest houdt geen rekening met toekomstige bedrijfsstrategieën en beleidsacties en vormt geen voorspelling van de winsten van KBC Bank.

KBC Bank nam nota van de door de EBA en de Nationale Bank van België uitgebrachte mededeling over de EU-stresstest en erkent de resultaten van die oefening volledig. De EU-stresstest, die werd uitgevoerd bij 91 banken die meer dan 65% van de totale activa van het EU-bankwezen bezitten, tracht de veerkracht van Europese banken bij zware schokken te beoordelen, alsook hun specifieke solvabiliteit bij hypothetische stressrijke gebeurtenissen in bepaalde restrictieve omstandigheden. Er werden hypothesen en een methodologie vastgesteld waarbij de kapitaaltoereikendheid van banken wordt beoordeeld tegen een Core Tier 1-kapitaalratio van 5%. Ze zijn bedoeld om het vertrouwen in de weerbaarheid van de geteste banken te versterken. De ECB werkte een ongunstig stresstestscenario uit dat een tijdspanne van twee jaar bestrijkt (2011-2012). Voor de stresstest werd uitgegaan van een vanaf december 2010 stabiel blijvende balans. De stresstest houdt geen rekening met toekomstige bedrijfsstrategieën en beleidsacties en vormt geen voorspelling van de winsten van KBC Bank.