Als gevolg van de toegenomen regulering zijn bedrijven tegenwoordig verplicht beleggers zo goed en zo volledig mogelijk te informeren over eventuele investeringen. Door de toenemende digitalisering wordt die informatie zo snel verspreid dat iedere belegger in theorie bijna gelijktijdig over dezelfde gegevens beschikt. Toch kunnen beleggers zich een kennisvoorsprong verschaffen.

Nieuwe inefficiënties

De nieuwe technologische ontwikkelingen en de extra regulering brengen inefficiënties met zich mee. Hierdoor is een nieuw soort kennisvoorsprong mogelijk, maar dan van een compleet andere soort. De databronnen zijn groter en toegankelijker dan ooit en worden door steeds snellere computers verwerkt. Beleggers kunnen zo sneller trends ontwaren, toekomstige koersbewegingen signaleren, en de feedback uit de markt beter begrijpen, en hopen zo concurrenten sneller af te zijn.

Maar leidt meer informatie echt op regelmatige basis tot een hoger rendement? De term 'big data' geeft het al aan: het gaat om enorme hoeveelheden informatie. Het risico dat je door de bomen het bos niet meer ziet en ruis onterecht aanziet voor een waardevol inzicht wordt zo groter. Maar ook gegevens zijn niet feilloos, en beleggers geloven, blind vertrouwend op die data, soms foute interpretaties, ook al gaan deze in tegen hun buikgevoel.

Ook in een context van big data voor iedereen, kan je als belegger een kennisvoorsprong opbouwen

Een tweede gevaar dat is verbonden aan de stortvloed aan informatie is dat daadwerkelijk nuttige gegevens ondergesneeuwd raken. De meeste jaarverslagen, auditdocumenten, stukken voor de toezichthouder en regelgeving omtrent veiligheidsvoorzieningen zijn enorm geworden. Het valt moeilijk te geloven dat het begrip van de materie bij beleggers ook maar enigszins vergelijkbaar is toegenomen. Wie dus niet weet welke gegevens het belangrijkst zijn, is dus niet per definitie geholpen bij meer informatie, wel integendeel.

Luiheid

Tot slot is er nog wat je de luiheid van marktspelers kan noemen. Tegenwoordig worden waarderingen te vaak genegeerd, en wordt te veel gelet op de aantrekkelijkheid van het aandeel in plaats van de aantrekkelijkheid van het bedrijf. Hoe meer je naar de koers kijkt, hoe minder je een goede waardering vormt op basis van fundamentele criteria, zoals de financiële gezondheid van een bedrijf, de sector waarin het actief is, toekomstige investeringen en de vooruitzichten op lange termijn.

Het is precies daardoor dat beleggers, ook in een context van meer en snellere datastromen, een kennisvoorsprong kunnen opbouwen.

Als gevolg van de toegenomen regulering zijn bedrijven tegenwoordig verplicht beleggers zo goed en zo volledig mogelijk te informeren over eventuele investeringen. Door de toenemende digitalisering wordt die informatie zo snel verspreid dat iedere belegger in theorie bijna gelijktijdig over dezelfde gegevens beschikt. Toch kunnen beleggers zich een kennisvoorsprong verschaffen.Nieuwe inefficiënties De nieuwe technologische ontwikkelingen en de extra regulering brengen inefficiënties met zich mee. Hierdoor is een nieuw soort kennisvoorsprong mogelijk, maar dan van een compleet andere soort. De databronnen zijn groter en toegankelijker dan ooit en worden door steeds snellere computers verwerkt. Beleggers kunnen zo sneller trends ontwaren, toekomstige koersbewegingen signaleren, en de feedback uit de markt beter begrijpen, en hopen zo concurrenten sneller af te zijn.Maar leidt meer informatie echt op regelmatige basis tot een hoger rendement? De term 'big data' geeft het al aan: het gaat om enorme hoeveelheden informatie. Het risico dat je door de bomen het bos niet meer ziet en ruis onterecht aanziet voor een waardevol inzicht wordt zo groter. Maar ook gegevens zijn niet feilloos, en beleggers geloven, blind vertrouwend op die data, soms foute interpretaties, ook al gaan deze in tegen hun buikgevoel.Een tweede gevaar dat is verbonden aan de stortvloed aan informatie is dat daadwerkelijk nuttige gegevens ondergesneeuwd raken. De meeste jaarverslagen, auditdocumenten, stukken voor de toezichthouder en regelgeving omtrent veiligheidsvoorzieningen zijn enorm geworden. Het valt moeilijk te geloven dat het begrip van de materie bij beleggers ook maar enigszins vergelijkbaar is toegenomen. Wie dus niet weet welke gegevens het belangrijkst zijn, is dus niet per definitie geholpen bij meer informatie, wel integendeel.Luiheid Tot slot is er nog wat je de luiheid van marktspelers kan noemen. Tegenwoordig worden waarderingen te vaak genegeerd, en wordt te veel gelet op de aantrekkelijkheid van het aandeel in plaats van de aantrekkelijkheid van het bedrijf. Hoe meer je naar de koers kijkt, hoe minder je een goede waardering vormt op basis van fundamentele criteria, zoals de financiële gezondheid van een bedrijf, de sector waarin het actief is, toekomstige investeringen en de vooruitzichten op lange termijn.Het is precies daardoor dat beleggers, ook in een context van meer en snellere datastromen, een kennisvoorsprong kunnen opbouwen.