Meer details over Europees plan worden op 9 juli besproken

De kans is volgens ABN Amro groot dat Ierland ook kan profiteren; de situatie van de Ierse bankensector wordt bekeken in

het licht van de goede vooruitgang van het Ierse programma.

Verdere details over de maatregelen zullen op de vergadering van Europese Ministers van Financiën op 9 juli besproken worden.

Zo is het niet duidelijk of de steun aan de Spaanse bankensector nog via de overheid zal verlopen of niet en of toekomstige steun uit het ESM, anders dan aan de Spaanse banken, ook geen senior status heeft.

Bovendien is een voorwaarde voor directe steun aan de bankensector dat eerst centraal toezicht opgezet moet worden onder leiding van de ECB.

Dit is een complex en langdurig proces waarbij het onduidelijk is binnen welke termijn dit verwezenlijkt kan worden. Daarnaast lijkt het waarschijnlijk dat de veranderde voorwaarden voor het ESM goedgekeurd moeten worden door de nationale parlementen. Dit kan vooral in Finland en Nederland voor problemen zorgen.

AEX vormde vrijdag hogere bodem

Donderdag veerde de AEX sterk op, maar dit had vooralsnog geen effect op het neutrale beeld. Topvorming rond het huidige niveau zou een teken van zwakte zijn en de negatieve ondertoon weer aanwakkeren richting de eerste steun op 289,00.

Een doorbraak onder 289,00 geeft direct ruimte richting 281,00 (laagste koers van dit jaar). Alleen als de AEX erin slaagt om een hogere bodem te vormen, dan komt de 304,70 top in zicht. Dit gebeurde afgelopen vrijdag.

Een uitbraak boven 304,70 was nodig om het tij te keren en om het herstel een vervolg te kunnen geven richting 313,46.

Meer details over Europees plan worden op 9 juli besproken De kans is volgens ABN Amro groot dat Ierland ook kan profiteren; de situatie van de Ierse bankensector wordt bekeken in het licht van de goede vooruitgang van het Ierse programma. Verdere details over de maatregelen zullen op de vergadering van Europese Ministers van Financiën op 9 juli besproken worden. Zo is het niet duidelijk of de steun aan de Spaanse bankensector nog via de overheid zal verlopen of niet en of toekomstige steun uit het ESM, anders dan aan de Spaanse banken, ook geen senior status heeft. Bovendien is een voorwaarde voor directe steun aan de bankensector dat eerst centraal toezicht opgezet moet worden onder leiding van de ECB. Dit is een complex en langdurig proces waarbij het onduidelijk is binnen welke termijn dit verwezenlijkt kan worden. Daarnaast lijkt het waarschijnlijk dat de veranderde voorwaarden voor het ESM goedgekeurd moeten worden door de nationale parlementen. Dit kan vooral in Finland en Nederland voor problemen zorgen.AEX vormde vrijdag hogere bodem Donderdag veerde de AEX sterk op, maar dit had vooralsnog geen effect op het neutrale beeld. Topvorming rond het huidige niveau zou een teken van zwakte zijn en de negatieve ondertoon weer aanwakkeren richting de eerste steun op 289,00. Een doorbraak onder 289,00 geeft direct ruimte richting 281,00 (laagste koers van dit jaar). Alleen als de AEX erin slaagt om een hogere bodem te vormen, dan komt de 304,70 top in zicht. Dit gebeurde afgelopen vrijdag. Een uitbraak boven 304,70 was nodig om het tij te keren en om het herstel een vervolg te kunnen geven richting 313,46.