Bovendien volgen de economische gegevens van de groeilanden volgens AXA Investment Managers sinds enkele maanden een algemene dalende tendens.

De lage industriële productie in China, Taiwan en Singapore (vooral elektronica) en in Brazilië tonen aan dat de activiteit in de productiesector blijft verslechteren.

Azië in het algemeen en China in het bijzonder beschikken echter over manoeuvreermarges in termen van fiscaal en monetair beleid. De zwakke vraag heeft de ondernemingen waarschijnlijk gehinderd in hun inspanning om de voorraden aan te passen, en deze blijven te hoog.

Centrale banken komen tussenbeide

Algemeen gesproken blijft de economische situatie verslechteren. Bovendien beschikken de regeringen van de ontwikkelde landen momenteel over weinig mogelijkheden om hun economieën te stimuleren.

De centrale banken zijn echter de weg van een soepeler monetair beleid ingeslagen, en dit zou de activiteit na verloop van de gebruikelijke termijn moeten ondersteunen.

Bovendien volgen de economische gegevens van de groeilanden volgens AXA Investment Managers sinds enkele maanden een algemene dalende tendens. De lage industriële productie in China, Taiwan en Singapore (vooral elektronica) en in Brazilië tonen aan dat de activiteit in de productiesector blijft verslechteren. Azië in het algemeen en China in het bijzonder beschikken echter over manoeuvreermarges in termen van fiscaal en monetair beleid. De zwakke vraag heeft de ondernemingen waarschijnlijk gehinderd in hun inspanning om de voorraden aan te passen, en deze blijven te hoog.Centrale banken komen tussenbeide Algemeen gesproken blijft de economische situatie verslechteren. Bovendien beschikken de regeringen van de ontwikkelde landen momenteel over weinig mogelijkheden om hun economieën te stimuleren. De centrale banken zijn echter de weg van een soepeler monetair beleid ingeslagen, en dit zou de activiteit na verloop van de gebruikelijke termijn moeten ondersteunen.