Het is maar waar je naar kijkt. Over het hele jaar genomen is het een tevredenstellend groeicijfer, na een plus van 3,7% in 2010.

Zoemen we echter in op het vierde kwartaal, dan is - ook in het sterke Duitsland - sprake van een kleine economische krimp.

Het zijn echter voorlopige cijfers en gegeven de laatste ontwikkelingen voor wat betreft producenten- en consumentenvertrouwen lijkt het dat de situatie in de laatste maand is verbeterd, zodat een opwaartse aanpassing mogelijk is.

Het is maar waar je naar kijkt. Over het hele jaar genomen is het een tevredenstellend groeicijfer, na een plus van 3,7% in 2010. Zoemen we echter in op het vierde kwartaal, dan is - ook in het sterke Duitsland - sprake van een kleine economische krimp. Het zijn echter voorlopige cijfers en gegeven de laatste ontwikkelingen voor wat betreft producenten- en consumentenvertrouwen lijkt het dat de situatie in de laatste maand is verbeterd, zodat een opwaartse aanpassing mogelijk is.