Nick Colas, chief market strategist bij de ConvergEx Group, is echter niet echt onder de indruk van deze prestatie. Hij verwijst naar het feit dat de prijs voor ijzererts tijdens dezelfde tijdspanne met maar liefst 1275% is gestegen. Ook de diamantprijs heeft volgens hem in 2012 een piek bereikt.

Uiteindelijk is er wat de fundamentals betreft geen enkel verschil tussen de markt voor diamanten en de andere grondstoffenmarkten. Colas is van mening dat met diamanten als belegging altijd zeer voorzichtig moet worden omgesprongen, niet elke diamant is namelijk hetzelfde.

Nick Colas, chief market strategist bij de ConvergEx Group, is echter niet echt onder de indruk van deze prestatie. Hij verwijst naar het feit dat de prijs voor ijzererts tijdens dezelfde tijdspanne met maar liefst 1275% is gestegen. Ook de diamantprijs heeft volgens hem in 2012 een piek bereikt. Uiteindelijk is er wat de fundamentals betreft geen enkel verschil tussen de markt voor diamanten en de andere grondstoffenmarkten. Colas is van mening dat met diamanten als belegging altijd zeer voorzichtig moet worden omgesprongen, niet elke diamant is namelijk hetzelfde.