In China proberen de autoriteiten stilaan de kredietverlening af te remmen (indirect door geen extra liquiditeiten meer te injecteren). Dat zorgt volgens Bart Van Craeynest van Petercam onvermijdelijk voor ongerustheid en heeft een negatieve impact op de economische groei.

Anderzijds blijft de totale omvang van de Chinese schuld nog altijd beheersbaar. De Chinese overheid beschikt nog altijd over de middelen om eventuele schuldproblemen op te vangen. In die zin is de vrees voor een echte crash overdreven.

Anderzijds zit een terugkeer naar spectaculaire groeicijfers er niet in. De groeivooruitzichten voor de komende 2 jaar liggen rond 7,50%. En dat cijfer zal op middellange termijn verder afnemen.

In China proberen de autoriteiten stilaan de kredietverlening af te remmen (indirect door geen extra liquiditeiten meer te injecteren). Dat zorgt volgens Bart Van Craeynest van Petercam onvermijdelijk voor ongerustheid en heeft een negatieve impact op de economische groei. Anderzijds blijft de totale omvang van de Chinese schuld nog altijd beheersbaar. De Chinese overheid beschikt nog altijd over de middelen om eventuele schuldproblemen op te vangen. In die zin is de vrees voor een echte crash overdreven. Anderzijds zit een terugkeer naar spectaculaire groeicijfers er niet in. De groeivooruitzichten voor de komende 2 jaar liggen rond 7,50%. En dat cijfer zal op middellange termijn verder afnemen.