Veel aandacht ging daarbij uit naar zowel de strategische keuzes en de belangrijkste financiële doelstellingen voor 2015. In september 2009 had het nieuw gevormde Ageas een aantal prioriteiten naar voren geschoven, waaronder de streamlining van de verzekeringsportefeuille, groei zowel autonomisch als via acquisities en optimalisering van de operationele performance.

Ageas heeft duidelijk vooruitgang geboekt

Sindsdien heeft de verzekeraar wat deze prioriteiten betreft alleszins vooruitgang geboekt. In een aantal landen werden de verzekeringsportefeuille geoptimaliseerd, in een aantal andere landen werden partnerships afgesloten en werd de operationele performance inderdaad geoptimaliseerd.

Gecominbeerd met een lage rente, met wijzigingen in de regelgeving en met een vertragende groei in de meer mature markten, werden een aantal beslissingen genomen die echter geen echte breuk met het verleden inhouden. Mark Leemans van Bank Degroof handhaaft een neutraal advies, met een koersdoel van 29 euro.

Veel aandacht ging daarbij uit naar zowel de strategische keuzes en de belangrijkste financiële doelstellingen voor 2015. In september 2009 had het nieuw gevormde Ageas een aantal prioriteiten naar voren geschoven, waaronder de streamlining van de verzekeringsportefeuille, groei zowel autonomisch als via acquisities en optimalisering van de operationele performance. Ageas heeft duidelijk vooruitgang geboektSindsdien heeft de verzekeraar wat deze prioriteiten betreft alleszins vooruitgang geboekt. In een aantal landen werden de verzekeringsportefeuille geoptimaliseerd, in een aantal andere landen werden partnerships afgesloten en werd de operationele performance inderdaad geoptimaliseerd. Gecominbeerd met een lage rente, met wijzigingen in de regelgeving en met een vertragende groei in de meer mature markten, werden een aantal beslissingen genomen die echter geen echte breuk met het verleden inhouden. Mark Leemans van Bank Degroof handhaaft een neutraal advies, met een koersdoel van 29 euro.