Het verschil is echter dat, als puntje bij paaltje komt, de Democraten en Republikeinen het eens zijn dat ze het oneens zijn.

Dat is de rode draad doorheen de saga van de 'fiscal cliff'. De recentste aflevering hiervan was de verlenging van de toekenning

van voorlopige twaalfden voor de Amerikaanse schatkist tot eind september 2013. Daardoor zal de VS het hele begrotingsjaar 2013 geen echte begroting hebben gehad.

Ongetwijfeld wordt ook het zogenoemde schuldplafond in mei door een dergelijk non-akkoord verhoogd. Dat betekent dat het Amerikaanse economische beleid de conjunctuuropleving niet in de weg staat, maar wel de volledige verantwoordelijkheid

daarvoor bij de centrale bank blijft leggen.

Het verschil is echter dat, als puntje bij paaltje komt, de Democraten en Republikeinen het eens zijn dat ze het oneens zijn. Dat is de rode draad doorheen de saga van de 'fiscal cliff'. De recentste aflevering hiervan was de verlenging van de toekenning van voorlopige twaalfden voor de Amerikaanse schatkist tot eind september 2013. Daardoor zal de VS het hele begrotingsjaar 2013 geen echte begroting hebben gehad. Ongetwijfeld wordt ook het zogenoemde schuldplafond in mei door een dergelijk non-akkoord verhoogd. Dat betekent dat het Amerikaanse economische beleid de conjunctuuropleving niet in de weg staat, maar wel de volledige verantwoordelijkheid daarvoor bij de centrale bank blijft leggen.