Een positieve trend valt waar te nemen bij een aantal conjunctuurindicatoren in de Verenigde Staten, hetgeen volgens professor Duchateau een geleidelijke afbouw van het steunpakket verantwoord en dus onvermijdelijk een hogere LT rente zal uitlokken. De lage inflatie laat echter toe om de impact hiervan zoveel mogelijk naar de toekomst te verschuiven.

Hierdoor krijgt de economie voldoende zuurstof om het voornaamste Amerikaanse politieke doel te realiseren: Een verdere verlaging van de werkloosheid om in het cruciale verkiezingsjaar 2014 om hiermee het pad te kunnen effenen voor de Obama-administratie.

Een positieve trend valt waar te nemen bij een aantal conjunctuurindicatoren in de Verenigde Staten, hetgeen volgens professor Duchateau een geleidelijke afbouw van het steunpakket verantwoord en dus onvermijdelijk een hogere LT rente zal uitlokken. De lage inflatie laat echter toe om de impact hiervan zoveel mogelijk naar de toekomst te verschuiven. Hierdoor krijgt de economie voldoende zuurstof om het voornaamste Amerikaanse politieke doel te realiseren: Een verdere verlaging van de werkloosheid om in het cruciale verkiezingsjaar 2014 om hiermee het pad te kunnen effenen voor de Obama-administratie.