De huurinkomsten daalden per saldo door hogere leegstanden in Frankrijk en de Verenigde Staten, maar werden gecompenseerd door lagere interestlasten en positieve wisselkoerseffecten.

Het negatieve totale resultaat was volgens Theodoor Gilissen Bankiers te wijten aan de negatieve herwaardering van de portefeuille.

De waardevermindering was met Eur 29,6 mln minder negatief dan de analisten van de ban hadden verwacht. De intrinsieke waarde per aandeel (vóór winstdeling) komt uit op Eur 84,30.

Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat Wereldhave nog fors moet afboeken in de loop van 2009. Daarnaast zal met name de kantorenportefeuille naar verwachting te maken krijgen met een oplopende leegstand.

De financiële positie van Wereldhave is ijzersterk, maar de sectorale en geografische allocatie van de portefeuille is vooralsnog een onzekere factor. Wereldhave is krijgt van Theodoor Gilissen Bankiers een neutraal advies.

De huurinkomsten daalden per saldo door hogere leegstanden in Frankrijk en de Verenigde Staten, maar werden gecompenseerd door lagere interestlasten en positieve wisselkoerseffecten. Het negatieve totale resultaat was volgens Theodoor Gilissen Bankiers te wijten aan de negatieve herwaardering van de portefeuille. De waardevermindering was met Eur 29,6 mln minder negatief dan de analisten van de ban hadden verwacht. De intrinsieke waarde per aandeel (vóór winstdeling) komt uit op Eur 84,30. Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat Wereldhave nog fors moet afboeken in de loop van 2009. Daarnaast zal met name de kantorenportefeuille naar verwachting te maken krijgen met een oplopende leegstand. De financiële positie van Wereldhave is ijzersterk, maar de sectorale en geografische allocatie van de portefeuille is vooralsnog een onzekere factor. Wereldhave is krijgt van Theodoor Gilissen Bankiers een neutraal advies.