Kwartaal op kwartaal liepen de verliezen echter fors terug en boekte men vooruitgang betreffende kostenbesparingen, de afbouw van risico's en het vrijmaken van werkkapitaal.

Als pure levensverzekeraar blijft Aegon erg afhankelijk van de evolutie van de financiële markten. De groep torst aanzienlijke niet-gerealiseerde verliezen (circa 6 EUR per aandeel) op zijn obligatieportefeuille en is daardoor gevoelig aan de evolutie van de kredietmarkten.

Aegon kan SG Private Banking niet bekoren omwille van de matige kwaliteit van zijn beleggingsportefeuille en zijn sterke afhankelijkheid van mature markten.

Bankverzekeraar ING is momenteel vooral kwetsbaar voor verliezen op slechte leningen. De rentemarge ontwikkelt zich echter gunstig.

De goedkeuring door de Europese Unie van de overheidsgarantie op de Alt-A portefeuille is nog niet definitief en zorgt voor enige onzekerheid.

Zolang de overheidsinjecties niet ongedaan gemaakt zijn, kunnen beleggers enkel op een symbolisch dividend hopen bij ING en Aegon. Beide aandelen zijn volgens SG Private Banking te behouden.

Kwartaal op kwartaal liepen de verliezen echter fors terug en boekte men vooruitgang betreffende kostenbesparingen, de afbouw van risico's en het vrijmaken van werkkapitaal. Als pure levensverzekeraar blijft Aegon erg afhankelijk van de evolutie van de financiële markten. De groep torst aanzienlijke niet-gerealiseerde verliezen (circa 6 EUR per aandeel) op zijn obligatieportefeuille en is daardoor gevoelig aan de evolutie van de kredietmarkten. Aegon kan SG Private Banking niet bekoren omwille van de matige kwaliteit van zijn beleggingsportefeuille en zijn sterke afhankelijkheid van mature markten. Bankverzekeraar ING is momenteel vooral kwetsbaar voor verliezen op slechte leningen. De rentemarge ontwikkelt zich echter gunstig.De goedkeuring door de Europese Unie van de overheidsgarantie op de Alt-A portefeuille is nog niet definitief en zorgt voor enige onzekerheid. Zolang de overheidsinjecties niet ongedaan gemaakt zijn, kunnen beleggers enkel op een symbolisch dividend hopen bij ING en Aegon. Beide aandelen zijn volgens SG Private Banking te behouden.