Nederlands- en Franstaligen bekijken akkoord anders

Interessanter is de vergelijking tussen Nederlandstalige en Franstalige respondenten. Bij de eerste groep zijn de meningen sterker verdeeld dan bij de tweede.

Volgens 45% van de Nederlandstalige respondenten kan Griekenland nog uit de euro stappen, terwijl maar 36% van de Franstaligen er ook zo over denkt. Daartegenover staat dat 34% van de Nederlandstaligen meent dat de Griekse crisis voorbij is, terwijl maar 24% van de Franstaligen dit standpunt deelt.

41% van de Franstaligen denkt immers dat het akkoord van 21 februari de problemen alleen maar zal uitstellen, terwijl slechts 21% van de Nederlandstaligen tot die conclusie komt. ING ziet dus meer uiterst optimistische en uiterst pessimistische antwoorden, bij de Nederlandstaligen dan bij de Franstaligen.

Wie heeft het bij het rechte eind?

De komende maanden zullen uitwijzen wie van de twee groepen respondenten het bij het rechte eind had over de toekomst van de Griekse crisis. We merken op dat dit verschil in perceptie vele oorzaken kan hebben, gaande van de verslaggeving in de media van elke taalgroep tot een verschillende opvatting over de moeilijkheden van Griekenland.

Nederlands- en Franstaligen bekijken akkoord anders Interessanter is de vergelijking tussen Nederlandstalige en Franstalige respondenten. Bij de eerste groep zijn de meningen sterker verdeeld dan bij de tweede. Volgens 45% van de Nederlandstalige respondenten kan Griekenland nog uit de euro stappen, terwijl maar 36% van de Franstaligen er ook zo over denkt. Daartegenover staat dat 34% van de Nederlandstaligen meent dat de Griekse crisis voorbij is, terwijl maar 24% van de Franstaligen dit standpunt deelt. 41% van de Franstaligen denkt immers dat het akkoord van 21 februari de problemen alleen maar zal uitstellen, terwijl slechts 21% van de Nederlandstaligen tot die conclusie komt. ING ziet dus meer uiterst optimistische en uiterst pessimistische antwoorden, bij de Nederlandstaligen dan bij de Franstaligen. Wie heeft het bij het rechte eind? De komende maanden zullen uitwijzen wie van de twee groepen respondenten het bij het rechte eind had over de toekomst van de Griekse crisis. We merken op dat dit verschil in perceptie vele oorzaken kan hebben, gaande van de verslaggeving in de media van elke taalgroep tot een verschillende opvatting over de moeilijkheden van Griekenland.