Daarnaast is er onrust ontstaan over de preferente status van het permanente noodfonds (ISM), dat met ingang van 2013 wordt ingesteld.

Dit impliceert volgens ABN Amro namelijk dat andere obligatiebezitters bij een faillissement of herstructurering van de schuld van een van de landen die een beroep op het ISM doen, onevenredig grote schade zouden kunnen leiden.

Daarnaast is er onrust ontstaan over de preferente status van het permanente noodfonds (ISM), dat met ingang van 2013 wordt ingesteld. Dit impliceert volgens ABN Amro namelijk dat andere obligatiebezitters bij een faillissement of herstructurering van de schuld van een van de landen die een beroep op het ISM doen, onevenredig grote schade zouden kunnen leiden.