Meevallende macro-economische cijfers in de Verenigde Staten en China gaven de beurzen een duwtje in de rug.

Stimuleringsmaatregelen lijken hun vruchten af te werpen. Hypotheekaanvragen laten een kleine groei zien en het enorme tekort op de Amerikaanse handelsbalans komt meer in evenwicht.

Tegen deze achtergrond verbetert het sentiment rondom de financiële waarden rap en konden deze aandelen de beurs wederom omhoog trekken. De sprongen zijn procentueel groot en geven aan dat waarderingsniveaus omslaan.

Van depressieve angst over het voortbestaan naar meer optimisme over een zelfstandige toekomst. Berichten dat steeds meer banken plannen hebben voor snelle terugbetaling van overheidssteun voeden dit optimisme.

De hiervoor benodigde kapitaalsuitbreidingen trekken echter een wissel op de toekomstige winstgevendheid van aandeelhouders in een nog niet al te stabiele omgeving.

Twijfel zal daarom op de beurs blijven bestaan. Overheden staan momenteel voor soortgelijke vragen. Wanneer wordt de stimulerende houding verlaten om te starten met herstel van vermogensverhoudingen? In Ierland gebeurt dat nu al.

Maatregelen om de belastingen te verhogen zijn aangekondigd. Rijkere landen kunnen zich wellicht wat meer tijd voor economisch herstel gunnen, maar zullen dezelfde kant opgaan. Bespiegelingen hierover gaan vooral over de langetermijntrend.

Meevallende macro-economische cijfers in de Verenigde Staten en China gaven de beurzen een duwtje in de rug. Stimuleringsmaatregelen lijken hun vruchten af te werpen. Hypotheekaanvragen laten een kleine groei zien en het enorme tekort op de Amerikaanse handelsbalans komt meer in evenwicht.Tegen deze achtergrond verbetert het sentiment rondom de financiële waarden rap en konden deze aandelen de beurs wederom omhoog trekken. De sprongen zijn procentueel groot en geven aan dat waarderingsniveaus omslaan. Van depressieve angst over het voortbestaan naar meer optimisme over een zelfstandige toekomst. Berichten dat steeds meer banken plannen hebben voor snelle terugbetaling van overheidssteun voeden dit optimisme. De hiervoor benodigde kapitaalsuitbreidingen trekken echter een wissel op de toekomstige winstgevendheid van aandeelhouders in een nog niet al te stabiele omgeving. Twijfel zal daarom op de beurs blijven bestaan. Overheden staan momenteel voor soortgelijke vragen. Wanneer wordt de stimulerende houding verlaten om te starten met herstel van vermogensverhoudingen? In Ierland gebeurt dat nu al. Maatregelen om de belastingen te verhogen zijn aangekondigd. Rijkere landen kunnen zich wellicht wat meer tijd voor economisch herstel gunnen, maar zullen dezelfde kant opgaan. Bespiegelingen hierover gaan vooral over de langetermijntrend.