De OPEC maakt slechts 40% uit van de olieproducerende landen. Niet-OPEC-land Rusland bijvoorbeeld heeft al aangegeven de productie niet bij te zullen stellen.

De sterke daling van de olieprijs heeft ertoe geleid dat veel investeringen zijn uitgesteld.

Denk hier bijvoorbeeld aan de teerzandprojecten in Canada. Daarnaast zijn er ja-knikkers stilgelegd in de Verenigde Staten en staan kostbare projecten in Afrika under review.

Als de olieprijs de komende tijd beneden de USD 70 blijft zal dat wereldwijd de kapitaalinvesteringen met ongeveer 10% drukken, waarbij het zwaartepunt zal liggen in de investeringen in de Verenigde Staten. ABN Amro is neutraal voor Exxon Mobil, Chevron krijgt een koopadvies.

De OPEC maakt slechts 40% uit van de olieproducerende landen. Niet-OPEC-land Rusland bijvoorbeeld heeft al aangegeven de productie niet bij te zullen stellen. De sterke daling van de olieprijs heeft ertoe geleid dat veel investeringen zijn uitgesteld. Denk hier bijvoorbeeld aan de teerzandprojecten in Canada. Daarnaast zijn er ja-knikkers stilgelegd in de Verenigde Staten en staan kostbare projecten in Afrika under review. Als de olieprijs de komende tijd beneden de USD 70 blijft zal dat wereldwijd de kapitaalinvesteringen met ongeveer 10% drukken, waarbij het zwaartepunt zal liggen in de investeringen in de Verenigde Staten. ABN Amro is neutraal voor Exxon Mobil, Chevron krijgt een koopadvies.