Zij doet dat door in de komende zes maanden voor 300 miljard dollar aan staatsleningen in de markt te gaan kopen en door voor nog eens 850 miljard dollar aan hypotheekgerelateerde beleggingen aan te kopen.

De Amerikaanse aandelenbeurzen schoten daarop omhoog en het rendement op staatsleningen dook omlaag (10-jaars US Treasuries naar 2,5%). De dollar liet een scherpe reactie, de grondstoffenprijzen veerden op en de Amerikaanse hypotheektarieven daalden naar ongeveer 5%.

De Fed, met Ben Bernanke aan het hoofd, doet dus wat nodig is en marktpartijen reageren positief daarop, in de veronderstelling dat de ingrepen van de Fed en de overheid een herstel van de economie dichterbij brengen.

ABN Amro denkt dat ze inderdaad zullen helpen en dat de Amerikaanse economie, eerder dan de Europese en Japanse economieën, zich weer enigszins kan herstellen.

Tegelijkertijd hebben de analisten van de bank het over maatregelen die alleen genomen worden omdat het momenteel zo extreem beroerd ervoor staat. Het is dus niet uit luxe en het is bovendien niet zonder risico.

Sommigen vrezen dat het inflatiemonster over enige tijd vervaarlijk de kop zal opsteken, omdat het geld dat nu grootschalig in de economie wordt gepompt tot geldontwaarding kan leiden.

Ook vindt er een enorme verschuiving van schulden plaats uit de private sector naar de overheid. Maar de Fed is voorlopig veel meer beducht voor deflatie dan inflatie. Er is een enorme overcapaciteit in de economie en de pricing power bij bedrijven is vrijwel volledig uitgevaagd.

Zo lang de vergrote basisgeldhoeveelheid zich niet vertaalt in een toename van de kredietverlening via banken, gaat er ook geen inflatoire invloed van uit.

Het zal ter zijner tijd wel stuurmanskunst van de centrale banken vergen om op tijd weer de andere kant op te sturen, maar dat is volgens ABN Amro de eerste twee jaar nog niet aan de orde.

Daarna is het nog maar zeer de vraag of de economieën weer voldoende koopkrachtig zullen worden om duidelijke inflatie op te roepen.

De dollar kan op de valutamarkten wellicht de bovenkant van de trading range rond 1,40 weer opzoeken, maar de analisten van ABN Amro zien de greenback in de komende kwartalen duidelijk sterker worden ten opzichte van de euro.

Wat de aandelenmarkten betreft is een bear market rally aan de gang, die zich in de komende tijd kan voortzetten. ABN Amro is echter beducht op aanhoudend zwaar weer in de macro-economie en verdere tegenvallers in bedrijfswinsten en dividenduitkeringen. Kortom, de onzekerheid blijft groot en financiële markten zullen voorlopig nog wel heen en weer worden geslingerd.

Zij doet dat door in de komende zes maanden voor 300 miljard dollar aan staatsleningen in de markt te gaan kopen en door voor nog eens 850 miljard dollar aan hypotheekgerelateerde beleggingen aan te kopen. De Amerikaanse aandelenbeurzen schoten daarop omhoog en het rendement op staatsleningen dook omlaag (10-jaars US Treasuries naar 2,5%). De dollar liet een scherpe reactie, de grondstoffenprijzen veerden op en de Amerikaanse hypotheektarieven daalden naar ongeveer 5%. De Fed, met Ben Bernanke aan het hoofd, doet dus wat nodig is en marktpartijen reageren positief daarop, in de veronderstelling dat de ingrepen van de Fed en de overheid een herstel van de economie dichterbij brengen. ABN Amro denkt dat ze inderdaad zullen helpen en dat de Amerikaanse economie, eerder dan de Europese en Japanse economieën, zich weer enigszins kan herstellen. Tegelijkertijd hebben de analisten van de bank het over maatregelen die alleen genomen worden omdat het momenteel zo extreem beroerd ervoor staat. Het is dus niet uit luxe en het is bovendien niet zonder risico. Sommigen vrezen dat het inflatiemonster over enige tijd vervaarlijk de kop zal opsteken, omdat het geld dat nu grootschalig in de economie wordt gepompt tot geldontwaarding kan leiden. Ook vindt er een enorme verschuiving van schulden plaats uit de private sector naar de overheid. Maar de Fed is voorlopig veel meer beducht voor deflatie dan inflatie. Er is een enorme overcapaciteit in de economie en de pricing power bij bedrijven is vrijwel volledig uitgevaagd. Zo lang de vergrote basisgeldhoeveelheid zich niet vertaalt in een toename van de kredietverlening via banken, gaat er ook geen inflatoire invloed van uit. Het zal ter zijner tijd wel stuurmanskunst van de centrale banken vergen om op tijd weer de andere kant op te sturen, maar dat is volgens ABN Amro de eerste twee jaar nog niet aan de orde. Daarna is het nog maar zeer de vraag of de economieën weer voldoende koopkrachtig zullen worden om duidelijke inflatie op te roepen. De dollar kan op de valutamarkten wellicht de bovenkant van de trading range rond 1,40 weer opzoeken, maar de analisten van ABN Amro zien de greenback in de komende kwartalen duidelijk sterker worden ten opzichte van de euro. Wat de aandelenmarkten betreft is een bear market rally aan de gang, die zich in de komende tijd kan voortzetten. ABN Amro is echter beducht op aanhoudend zwaar weer in de macro-economie en verdere tegenvallers in bedrijfswinsten en dividenduitkeringen. Kortom, de onzekerheid blijft groot en financiële markten zullen voorlopig nog wel heen en weer worden geslingerd.