.Bedrijfsopbrengsten stijgen 5%, mede onder invloed van positief valuta-effect

.Sterke autonome groei in infrastructuur compenseert daling in milieu en gebouwen

.Per saldo slechts marginale autonome teruggang van activiteiten

.Marge blijft goed op niveau

.Netto operationele winst stijgt met 2%

.Vooruitzichten voor 2009 blijven onzeker door economische situatie

.Bedrijfsopbrengsten stijgen 5%, mede onder invloed van positief valuta-effect .Sterke autonome groei in infrastructuur compenseert daling in milieu en gebouwen .Per saldo slechts marginale autonome teruggang van activiteiten .Marge blijft goed op niveau .Netto operationele winst stijgt met 2% .Vooruitzichten voor 2009 blijven onzeker door economische situatie