Het is moeilijk het onderliggende vraagniveau vast te stellen in een omgeving waarin de afbouw van voorraden bij de klanten nog lopende is.

Verwacht wordt dat de bedrijfswinst tijdens de eerste helft van het jaar beduidend onder het recordniveau van 2008 zal liggen.

Umicore past haar activiteiten aan de huidige globale economische situatie aan. Hoewel dergelijke maatregelen
noodzakelijk zijn in het huidige klimaat, blijft Umicore goed geplaatst om haar groeiprojecten op middellange en lange termijn verder te zetten.

Het is moeilijk het onderliggende vraagniveau vast te stellen in een omgeving waarin de afbouw van voorraden bij de klanten nog lopende is. Verwacht wordt dat de bedrijfswinst tijdens de eerste helft van het jaar beduidend onder het recordniveau van 2008 zal liggen.Umicore past haar activiteiten aan de huidige globale economische situatie aan. Hoewel dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn in het huidige klimaat, blijft Umicore goed geplaatst om haar groeiprojecten op middellange en lange termijn verder te zetten.