De roep om een breakup van de eurozone was volgens Deo volledig fout. De economie lijkt zich te herstellen, waarbij de Europese onevenwichten in de mate van het mogelijke werden teruggedrongen. Meer dan de helft van de Europese BBP-groei gebeurt nu in landen die hun debt-to-GDP ratio hebben kunnen stabiliseren.

Een onverwachte Spaanse hulpaanvraag kan Europa verder helpen stabiliseren, aldus Deo. Het Outright Monetary Transactions (OMTs) programma zou daarmee eerder dan verwachtop gang worden gebracht, waarmee Europa haar slagkracht zou kunnen bewijzen.

De roep om een breakup van de eurozone was volgens Deo volledig fout. De economie lijkt zich te herstellen, waarbij de Europese onevenwichten in de mate van het mogelijke werden teruggedrongen. Meer dan de helft van de Europese BBP-groei gebeurt nu in landen die hun debt-to-GDP ratio hebben kunnen stabiliseren. Een onverwachte Spaanse hulpaanvraag kan Europa verder helpen stabiliseren, aldus Deo. Het Outright Monetary Transactions (OMTs) programma zou daarmee eerder dan verwachtop gang worden gebracht, waarmee Europa haar slagkracht zou kunnen bewijzen.