Op korte termijn kan een onverwacht catastrofaal financieel of zelfs politiek ongeval het einde van de eurozone inluiden.

De recente geschiedenis leert ons dat zo'n ongeval niet bij voorbaat kan worden uitgesloten. De affaire Lehman Brothers ligt in dat verband nog vers genoeg in het geheugen.

Het omvallen van een grote bank of een land kan een gelijkaardige crisis uitlokken.

Willen Fransen autonomie inruilen voor het gebruik Duitse credit card?

Jim O'Neill, chairman van Goldman Sachs Asset Management, stelt dat op langere termijn de achterblijvers in de Eurozone het vertrouwen van de financiële wereld moeten terugwinnen zodat ze opnieuw concurrentieel kunnen worden. Hij vraagt zich af hoe dat zal kunnen gebeuren.

Simpel uitgedrukt zal een fiere natie als Frankrijk haar trots moeten opgeven om Duitsland zich te laten mengen in de Franse binnenlandse politiek.

In ruil zouden de Fransen dan de Duitse credit card mogen gebruiken, een credit card die nog steeds een triple A-rating draagt.

Op korte termijn kan een onverwacht catastrofaal financieel of zelfs politiek ongeval het einde van de eurozone inluiden. De recente geschiedenis leert ons dat zo'n ongeval niet bij voorbaat kan worden uitgesloten. De affaire Lehman Brothers ligt in dat verband nog vers genoeg in het geheugen. Het omvallen van een grote bank of een land kan een gelijkaardige crisis uitlokken.Willen Fransen autonomie inruilen voor het gebruik Duitse credit card? Jim O'Neill, chairman van Goldman Sachs Asset Management, stelt dat op langere termijn de achterblijvers in de Eurozone het vertrouwen van de financiële wereld moeten terugwinnen zodat ze opnieuw concurrentieel kunnen worden. Hij vraagt zich af hoe dat zal kunnen gebeuren. Simpel uitgedrukt zal een fiere natie als Frankrijk haar trots moeten opgeven om Duitsland zich te laten mengen in de Franse binnenlandse politiek. In ruil zouden de Fransen dan de Duitse credit card mogen gebruiken, een credit card die nog steeds een triple A-rating draagt.