*Heropleving van het investeringsritme: 73 miljoen € investeringsverbintenissen sinds 30 december 2009 (onder voorbehoud van de positieve uitkomst van de lopende due diligences)

*Driemaandelijkse variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie opnieuw positief (+0,14%)

*Huurinkomsten hoger dan de vooruitzichten

*Dividendvooruitzicht onveranderd voor het lopende boekjaar (1,80 € per aandeel)

*Heropleving van het investeringsritme: 73 miljoen € investeringsverbintenissen sinds 30 december 2009 (onder voorbehoud van de positieve uitkomst van de lopende due diligences) *Driemaandelijkse variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie opnieuw positief (+0,14%) *Huurinkomsten hoger dan de vooruitzichten *Dividendvooruitzicht onveranderd voor het lopende boekjaar (1,80 € per aandeel)