Het ontbreken van een aanvaardbare oplossing voor Dexia zou namelijk het volledig Europees bancair systeem ondermijnd hebben. De gevolgen daarvan zouden niet te onderschatten zijn.

Robert Shapiro, adviseur van het Internationaal Monetair Fonds, verwachtte namelijk bij het uitblijven van een oplossing een instorting van zowel de Europese overheidsschulden als het Europees bancair systeem.

Het ontbreken van een aanvaardbare oplossing voor Dexia zou namelijk het volledig Europees bancair systeem ondermijnd hebben. De gevolgen daarvan zouden niet te onderschatten zijn. Robert Shapiro, adviseur van het Internationaal Monetair Fonds, verwachtte namelijk bij het uitblijven van een oplossing een instorting van zowel de Europese overheidsschulden als het Europees bancair systeem.