Die hebben voornamelijk te maken met meetproblemen. Dat de multiplicator zich moeilijk cijfermatig laat vatten, komt onder andere doordat het causale verband tussen economische groei en de overheidsfinanciën in twee richtingen loopt.

Zo volgt de positieve samenhang tussen de groeiuitval en hoge overheidstekorten in de probleemlanden van de EMU ten dele ook uit het gegeven dat die landen het hardst door de crisis werden getroffen.

Zij kenden de diepste recessie, bouwden daardoor de grootste tekorten en extra schulden op en waren vervolgens genoodzaakt het hardst te saneren.

In de landen waar de sanering het zwaarst was, viel de gerealiseerde cumulatieve economische groei in 2010-2012 relatief gezien namelijk veel lager uit dan destijds, begin 2010, was voorspeld in de stabiliteitsprogramma's van de landen.

Een ander meetprobleem is dat er niet één multiplicator bestaat, maar meerdere afhankelijk van de aard van de budgettaire

ingreep.

De multiplicator voor de belastingen verschilt van die voor de overheidsuitgaven en ook per soort belastingen en bestedingen zijn er verschillen.

Die hebben voornamelijk te maken met meetproblemen. Dat de multiplicator zich moeilijk cijfermatig laat vatten, komt onder andere doordat het causale verband tussen economische groei en de overheidsfinanciën in twee richtingen loopt. Zo volgt de positieve samenhang tussen de groeiuitval en hoge overheidstekorten in de probleemlanden van de EMU ten dele ook uit het gegeven dat die landen het hardst door de crisis werden getroffen. Zij kenden de diepste recessie, bouwden daardoor de grootste tekorten en extra schulden op en waren vervolgens genoodzaakt het hardst te saneren. In de landen waar de sanering het zwaarst was, viel de gerealiseerde cumulatieve economische groei in 2010-2012 relatief gezien namelijk veel lager uit dan destijds, begin 2010, was voorspeld in de stabiliteitsprogramma's van de landen. Een ander meetprobleem is dat er niet één multiplicator bestaat, maar meerdere afhankelijk van de aard van de budgettaire ingreep. De multiplicator voor de belastingen verschilt van die voor de overheidsuitgaven en ook per soort belastingen en bestedingen zijn er verschillen.