Bekaert is actief in diverse sectoren. De belangrijkste markten voor Bekaerts producten zijn de automobiel-, bouw- en energiesector. In de automobielsector is onze omzet grotendeels afkomstig van de vervangingsmarkt die in mindere mate gevoelig is voor economische schommelingen.

Algemeen beschouwd tekende Bekaert in Noord-Amerika en Azië relatief sterke omzetcijfers op, terwijl de omzet in de EMEA-regio daalde in lijn met de algemene economische terugval in deze sector.

Het effect van een lange en koude winter, in combinatie met de impact van de crisis, liet zich met name in de Noord-Amerikaanse en Europese omzet voor de bouwsector voelen.

De energiegerelateerde activiteiten bleven wereldwijd goed presteren in diverse toepassingen zoals olie-ontginning, zonne- en windenergie.

Bekaert is actief in diverse sectoren. De belangrijkste markten voor Bekaerts producten zijn de automobiel-, bouw- en energiesector. In de automobielsector is onze omzet grotendeels afkomstig van de vervangingsmarkt die in mindere mate gevoelig is voor economische schommelingen. Algemeen beschouwd tekende Bekaert in Noord-Amerika en Azië relatief sterke omzetcijfers op, terwijl de omzet in de EMEA-regio daalde in lijn met de algemene economische terugval in deze sector. Het effect van een lange en koude winter, in combinatie met de impact van de crisis, liet zich met name in de Noord-Amerikaanse en Europese omzet voor de bouwsector voelen. De energiegerelateerde activiteiten bleven wereldwijd goed presteren in diverse toepassingen zoals olie-ontginning, zonne- en windenergie.