De netto opbrengsten van deze uitgifte zullen gebruikt worden voor algemene ondernemingsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van schulden die vervallen.

Bank Degroof nam nota van het bericht, maar merkt op dat Delhaize met moeilijke marktomstandigheden geconfronteerd wordt. Het aandeel krijgt van Degroof slechts een neutraal advies.

Bij KBC Securities wordt vooral de nadruk gelegd op het feit dat Delhaize over een sterke balans beschikt. De rating accumulate voor het aandeel blijft voorlopig gehandhaafd.

De netto opbrengsten van deze uitgifte zullen gebruikt worden voor algemene ondernemingsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van schulden die vervallen. Bank Degroof nam nota van het bericht, maar merkt op dat Delhaize met moeilijke marktomstandigheden geconfronteerd wordt. Het aandeel krijgt van Degroof slechts een neutraal advies. Bij KBC Securities wordt vooral de nadruk gelegd op het feit dat Delhaize over een sterke balans beschikt. De rating accumulate voor het aandeel blijft voorlopig gehandhaafd.