Dit komt neer op een pay-out ratio van ongeveer 87% op de recurrente groepswinst. De resterende financiële bronnen (inclusief cashpositie) laten toe alle nodige investeringen door te voeren die de concurrentiekracht van de onderneming waarborgen.

Dit komt neer op een pay-out ratio van ongeveer 87% op de recurrente groepswinst. De resterende financiële bronnen (inclusief cashpositie) laten toe alle nodige investeringen door te voeren die de concurrentiekracht van de onderneming waarborgen.