Het proces van versnelde aflossing is in de VS goed gevorderd. De verhouding tussen gezinsschuld en beschikbaar inkomen is nu weer op het niveau van 2003, terwijl het eigen vermogen geleidelijk blijft verbeteren en de kapitaalratio voor Amerikaanse banken in ruim twintig jaar niet zo hoog is geweest.

In Europa lopen de resultaten wat betreft versnelde aflossing uiteen. Toch is het concurrentievermogen in perifere landen sterk verbeterd, al blijven Frankrijk en Italië achter.

Bovendien zijn voor de onevenwichtigheden in opkomende markten dringend structurele hervorming en en een ander groeimodel nodig, aldus nog van Nieuwenhuijzen.

"Al met al blijven we uitgaan van een wereldwijd herstel nu de staartrisico's door beleidsmaatregelen zijn afgenomen.

Risicovolle waarden worden goed, maar meer gespreid, ondersteund.

Op grond hiervan gaat de voorkeur uit naar aandelen en Europa, terwijl hij voorzichtig blijft ten aanzien van staatsobligaties en opkomende markten.

Het proces van versnelde aflossing is in de VS goed gevorderd. De verhouding tussen gezinsschuld en beschikbaar inkomen is nu weer op het niveau van 2003, terwijl het eigen vermogen geleidelijk blijft verbeteren en de kapitaalratio voor Amerikaanse banken in ruim twintig jaar niet zo hoog is geweest. In Europa lopen de resultaten wat betreft versnelde aflossing uiteen. Toch is het concurrentievermogen in perifere landen sterk verbeterd, al blijven Frankrijk en Italië achter. Bovendien zijn voor de onevenwichtigheden in opkomende markten dringend structurele hervorming en en een ander groeimodel nodig, aldus nog van Nieuwenhuijzen. "Al met al blijven we uitgaan van een wereldwijd herstel nu de staartrisico's door beleidsmaatregelen zijn afgenomen. Risicovolle waarden worden goed, maar meer gespreid, ondersteund. Op grond hiervan gaat de voorkeur uit naar aandelen en Europa, terwijl hij voorzichtig blijft ten aanzien van staatsobligaties en opkomende markten.