Volgens de Griek, die ook lid is van de beleidsbepalende Raad van Bestuur van de ECB, is het niet uitgesloten dat de toonaangevende herfinancieringsrente tot onder de 1 procent wordt verlaagd.

Ook zou, als de economie verder verslechtert, de ECB naar zijn mening kunnen overgaan tot het kopen van bedrijfsobligaties om de kredietverlening te stimuleren.

De opmerkingen van Provopoulos zijn in tegenspraak met recente uitspraken van andere leden van de Raad, die 1 procent als ondergrens zien. ECB-president Trichet liet vorige week doorschemeren dat de rente, die nu nog op een niveau van 1,25 procent staat, binnenkort nog wel iets omlaag kan en een verlaging met 'een kwartje' zal dan ook nog wel volgen.

Verdere renteverlaging voegt echter weinig toe, aangezien de voor de geldmarkt minstens zo belangrijke depositorente een vol procentpunt onder de herfinancieringsrente staat en na een laatste stap de bodem dus al heeft bereikt.

De andere stap waar Provopoulos op hintte, het kopen van bedrijfsleningen, maakt volgens Theodoor Gilissen Bankiers meer kans. Trichet gaf recentelijk aan dat tijdens de bijeenkomst op 7 mei zal worden beslist over nieuwe maatregelen om de kredietverlening aan te zwengelen.

De vice-president van de ECB, Papademos, noemde eerder al dat ook wordt gekeken naar het kopen van leningen. De ECB loopt achter op andere centrale banken als de Fed, de Bank of England en de Bank of Japan, die wel tot deze stap (en het opkopen van staatsobligaties) zijn overgegaan.

De zwakke macro-economische cijfers en de wegzakkende inflatie geven genoeg aanleiding voor rigoureuze stappen. Of en hoe snel hiertoe wordt overgegaan is onzeker.

De problemen binnen de eurozone zijn niet overal even groot en de ruimte om vanuit het begrotingsbeleid te stimuleren verschillen per land. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat Provopoulos en Papademos beiden Griek zijn, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers.

Volgens de Griek, die ook lid is van de beleidsbepalende Raad van Bestuur van de ECB, is het niet uitgesloten dat de toonaangevende herfinancieringsrente tot onder de 1 procent wordt verlaagd. Ook zou, als de economie verder verslechtert, de ECB naar zijn mening kunnen overgaan tot het kopen van bedrijfsobligaties om de kredietverlening te stimuleren.De opmerkingen van Provopoulos zijn in tegenspraak met recente uitspraken van andere leden van de Raad, die 1 procent als ondergrens zien. ECB-president Trichet liet vorige week doorschemeren dat de rente, die nu nog op een niveau van 1,25 procent staat, binnenkort nog wel iets omlaag kan en een verlaging met 'een kwartje' zal dan ook nog wel volgen. Verdere renteverlaging voegt echter weinig toe, aangezien de voor de geldmarkt minstens zo belangrijke depositorente een vol procentpunt onder de herfinancieringsrente staat en na een laatste stap de bodem dus al heeft bereikt.De andere stap waar Provopoulos op hintte, het kopen van bedrijfsleningen, maakt volgens Theodoor Gilissen Bankiers meer kans. Trichet gaf recentelijk aan dat tijdens de bijeenkomst op 7 mei zal worden beslist over nieuwe maatregelen om de kredietverlening aan te zwengelen. De vice-president van de ECB, Papademos, noemde eerder al dat ook wordt gekeken naar het kopen van leningen. De ECB loopt achter op andere centrale banken als de Fed, de Bank of England en de Bank of Japan, die wel tot deze stap (en het opkopen van staatsobligaties) zijn overgegaan. De zwakke macro-economische cijfers en de wegzakkende inflatie geven genoeg aanleiding voor rigoureuze stappen. Of en hoe snel hiertoe wordt overgegaan is onzeker. De problemen binnen de eurozone zijn niet overal even groot en de ruimte om vanuit het begrotingsbeleid te stimuleren verschillen per land. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat Provopoulos en Papademos beiden Griek zijn, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers.