Draghi heeft het afgelopen half jaar zich onduidelijk uitgesproken over de richting van eventuele rente-ingrepen, hetgeen heeft bijgedragen tot de onzekerheid.

Als die gestalte krijgt dan lijkt een verlaging van de herfinancieringsrente, de rente die banken betalen voor leningen bij de ECB, het meest voor de hand liggende scenario.

Maar gezien het trage economisch herstel is dat bepaald geen zekerheid.

Het belangrijkste scenario van ABN Amro blijft dat de ECB tenminste tot 2015 de rente ongemoeid laat, hoewel het risico van een ingreep in de herfinancieringsrente op korte termijn blijft bestaan.

Draghi heeft het afgelopen half jaar zich onduidelijk uitgesproken over de richting van eventuele rente-ingrepen, hetgeen heeft bijgedragen tot de onzekerheid. Als die gestalte krijgt dan lijkt een verlaging van de herfinancieringsrente, de rente die banken betalen voor leningen bij de ECB, het meest voor de hand liggende scenario. Maar gezien het trage economisch herstel is dat bepaald geen zekerheid. Het belangrijkste scenario van ABN Amro blijft dat de ECB tenminste tot 2015 de rente ongemoeid laat, hoewel het risico van een ingreep in de herfinancieringsrente op korte termijn blijft bestaan.