Waar de kernlanden steeds vaker met negatieve rendementen op staatsobligaties worden geconfronteerd, moeten de perifere landen nog steeds onhoudbare rentevoeten op hun obligaties betalen.

Inmiddels spitst het onderzoek naar de manipulatie van de LIBOR zich toe op vier Europese grootbanken. Het betreft meer bepaald HSBC, Crédit Agricole, Deutsche Bank en Société Générale. Deze zouden hebben samengewerkt in een kartel dat door Barclays wordt geleid.

Vrachttarieven voor tankervervoer zijn gedaald tot ongeziene niveaus 1 oe jaar

De uitdaging op de tankermarkt ligt volgens Euronav nog steeds voornamelijk aan de aanbodzijde aangezien de markt nog altijd te kampen heeft met een overaanbod aan beschikbare vervoerscapaciteit.

De verbetering die de vrachtmarkt sinds het einde van het eerste kwartaal en gedurende het tweede kwartaal kende, wijst op een daling van de overcapaciteit dankzij: (1) een verbetering van de tonmijlen (langere reizen vanuit West-Afrika, Latijns Amerika en de Caraïben naar het Verre Oosten en India), (2) een vermindering van het werkelijke aantal schepen dat voldoet aan de kwaliteitsnormen vereist door de industrie waardoor deze schepen commercieel moeilijk inzetbaar worden en (3) tot op zekere hoogte, de verhoogde verschrotingsactiviteit die dit jaar reeds plaatsvond.

Opdat deze trend zich zou voortzetten, moet oudere tonnage worden verschroot en dienen bestellingen geannuleerd of tenminste verder uitgesteld te worden.

Een verdere consolidatie van de markt, hetzij via overnames en fusies of via een grotere deelname aan pools, zou hiertoe eveneens kunnen bijdragen.

Sinds het einde van het tweede kwartaal daalden vrachttarieven gestaag naar ongeziene niveaus sedert oktober 2011. Deze neerwaartse trend ligt in lijn met de seizoensgebonden verwachtingen hoewel algemeen kan gesteld worden dat de vrachtmarkt tot dusver beter presteert dan in dezelfde periode vorig jaar.

Waar de kernlanden steeds vaker met negatieve rendementen op staatsobligaties worden geconfronteerd, moeten de perifere landen nog steeds onhoudbare rentevoeten op hun obligaties betalen. Inmiddels spitst het onderzoek naar de manipulatie van de LIBOR zich toe op vier Europese grootbanken. Het betreft meer bepaald HSBC, Crédit Agricole, Deutsche Bank en Société Générale. Deze zouden hebben samengewerkt in een kartel dat door Barclays wordt geleid.Vrachttarieven voor tankervervoer zijn gedaald tot ongeziene niveaus 1 oe jaar De uitdaging op de tankermarkt ligt volgens Euronav nog steeds voornamelijk aan de aanbodzijde aangezien de markt nog altijd te kampen heeft met een overaanbod aan beschikbare vervoerscapaciteit. De verbetering die de vrachtmarkt sinds het einde van het eerste kwartaal en gedurende het tweede kwartaal kende, wijst op een daling van de overcapaciteit dankzij: (1) een verbetering van de tonmijlen (langere reizen vanuit West-Afrika, Latijns Amerika en de Caraïben naar het Verre Oosten en India), (2) een vermindering van het werkelijke aantal schepen dat voldoet aan de kwaliteitsnormen vereist door de industrie waardoor deze schepen commercieel moeilijk inzetbaar worden en (3) tot op zekere hoogte, de verhoogde verschrotingsactiviteit die dit jaar reeds plaatsvond. Opdat deze trend zich zou voortzetten, moet oudere tonnage worden verschroot en dienen bestellingen geannuleerd of tenminste verder uitgesteld te worden. Een verdere consolidatie van de markt, hetzij via overnames en fusies of via een grotere deelname aan pools, zou hiertoe eveneens kunnen bijdragen. Sinds het einde van het tweede kwartaal daalden vrachttarieven gestaag naar ongeziene niveaus sedert oktober 2011. Deze neerwaartse trend ligt in lijn met de seizoensgebonden verwachtingen hoewel algemeen kan gesteld worden dat de vrachtmarkt tot dusver beter presteert dan in dezelfde periode vorig jaar.