Ondanks de zeer lage rentevoeten en relatief lage rendementen bleef de vraag naar verzekeringensproducten en diensten in 2012 op een hoog peil zoals blijkt uit de cijfers van Ageas: de nettowinst van 2012 bedroeg 624 miljoen euro tegenover een verlies van 313 miljoen euro in 2011.

Zoals vermeld in de fundamentele analyse van AXA "zijn de winsten van de verzekeraars het gevolg van de relatie tussen de uitkeringen voor schadeloosstellingen (in het geval van schadegevallen en overlijdens), afschrijvingen en algemene kosten enerzijds en de totale opbrengsten (ontvangen premies) anderzijds.

Dit is dus de verhouding tussen de uitgaven en inkomsten met betrekking tot verzekeringsactiviteiten. Deze ratio (de zogenaamde "Combined Ratio") is een essentieel onderdeel voor de beoordeling van de prestaties van de verzekeraars omdat het de "technische rendabilteit" van de verzekeringsactiviteit meet. Als de "Combined Ratio" lager is dan 100% zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven.

In 2012 bereikte de "Combined Ratio" van Ageas 99,1% tegenover 100,1% eind 2011. Net als bij AXA verbeterde ook de rendabiliteit van de Belgische verzekeraar.

Het tweede element om naar te kijken bij verzekeringsgroepen komt van de kwaliteit van de beleggingen die sterk gecorreleerd zijn met de financiële markten. Delaunay heeft een advies opbouwen voor Ageas

Ondanks de zeer lage rentevoeten en relatief lage rendementen bleef de vraag naar verzekeringensproducten en diensten in 2012 op een hoog peil zoals blijkt uit de cijfers van Ageas: de nettowinst van 2012 bedroeg 624 miljoen euro tegenover een verlies van 313 miljoen euro in 2011. Zoals vermeld in de fundamentele analyse van AXA "zijn de winsten van de verzekeraars het gevolg van de relatie tussen de uitkeringen voor schadeloosstellingen (in het geval van schadegevallen en overlijdens), afschrijvingen en algemene kosten enerzijds en de totale opbrengsten (ontvangen premies) anderzijds. Dit is dus de verhouding tussen de uitgaven en inkomsten met betrekking tot verzekeringsactiviteiten. Deze ratio (de zogenaamde "Combined Ratio") is een essentieel onderdeel voor de beoordeling van de prestaties van de verzekeraars omdat het de "technische rendabilteit" van de verzekeringsactiviteit meet. Als de "Combined Ratio" lager is dan 100% zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven. In 2012 bereikte de "Combined Ratio" van Ageas 99,1% tegenover 100,1% eind 2011. Net als bij AXA verbeterde ook de rendabiliteit van de Belgische verzekeraar. Het tweede element om naar te kijken bij verzekeringsgroepen komt van de kwaliteit van de beleggingen die sterk gecorreleerd zijn met de financiële markten. Delaunay heeft een advies opbouwen voor Ageas