Maar de resultaten die door de grote verzekeraars over 2012 werden gepubliceerd, getuigden volgens Arnaud Delaunay van Leleux van de nodige veerkracht.

Deze sector is nochtans nauw verweven met de economische conjunctuur en de toestand op de financiële markten. Immers, als de financiële markten onderuitgaan, worden de financiële activa van de verzekeraars minder waard (zoals bv. met de Griekse staatsobligaties gebeurd is).

Echter, in tijden van crisis hebben zowel producenten als consumenten de neiging om zich te herverzekeren: bedrijven willen meer kredietverzekeringen afsluiten (tegen wanbetalingen) en particulieren verkiezen zich te verzekeren tegen werkloosheid.

Bovendien is in tegenstelling tot de grote banken de strategische allocatie van financiële activa die door de verzekeraars aangehouden worden meer defensief (weinig toxische activa en een grotere geografische en sectorale spreiding van de beleggingen).

Met een toegenomen "landenrisico" (met name Italië) is de sector van de verzekeraars een minder riskante belegging volgens Delaunay t.o.v. de sector van de banken.

De stijgende trend op technisch vlak, de winstverwachtingen die door de analisten opwaarts herzien worden en de goedkope waardering doen hem besluiten een kopenadvies voor het Axa-aandeel te geven.

Maar de resultaten die door de grote verzekeraars over 2012 werden gepubliceerd, getuigden volgens Arnaud Delaunay van Leleux van de nodige veerkracht. Deze sector is nochtans nauw verweven met de economische conjunctuur en de toestand op de financiële markten. Immers, als de financiële markten onderuitgaan, worden de financiële activa van de verzekeraars minder waard (zoals bv. met de Griekse staatsobligaties gebeurd is). Echter, in tijden van crisis hebben zowel producenten als consumenten de neiging om zich te herverzekeren: bedrijven willen meer kredietverzekeringen afsluiten (tegen wanbetalingen) en particulieren verkiezen zich te verzekeren tegen werkloosheid. Bovendien is in tegenstelling tot de grote banken de strategische allocatie van financiële activa die door de verzekeraars aangehouden worden meer defensief (weinig toxische activa en een grotere geografische en sectorale spreiding van de beleggingen). Met een toegenomen "landenrisico" (met name Italië) is de sector van de verzekeraars een minder riskante belegging volgens Delaunay t.o.v. de sector van de banken. De stijgende trend op technisch vlak, de winstverwachtingen die door de analisten opwaarts herzien worden en de goedkope waardering doen hem besluiten een kopenadvies voor het Axa-aandeel te geven.